PRAVILA OBJAVLJANJA PRISPEVKOV

1. Prispevki so čim krajši in zato tem bolj učinkoviti. Načeloma ne presegajo dolžine 2 min.

2. V prispevkih glasniki ne uporabljajo kletvic in ne žalijo ad hominem.

3. Vsebine vseh prispevkov so intelektualna lastnina avtorjev in odražajo njihova mnenja.

4. Prispevki predstavljajo stališča avtorjev ter ne izražajo nujno stališč uredništva.

5. V skladu s programsko politiko, lahko urednik avtonomno (samovoljno - diktatorsko) posameznemu glasniku za objavljanje njegovih prispevkov odredi do 99% popust na cene objavljanj prispevkov in/ali oglasov.

ODPRTI RADIO je neodvisni medij in ni financiran, oziroma na kakršenkoli drugačen način povezan s katerokoli državno institucijo in/ali celo politično organizacijo/stranko iz Slovenije ali iz tujine. To je medij, ki bo za vsako ceno ostal neodvisen, ali ga pa ne bo. Financiram ga odgovorni urednik iz družinskega proračuna. Če se vam zdi primerno in zveličavno, mi pomagajte s prostovoljnimi prispevki. Hvala lepa!

© 2020 Radijsko združenje A-radio